Luftforurening

Udsendes der alarm om luftforurening i vort område, f.eks. ved en brand i nabolaget, skal ejendommens udsugningsanlæg slukkes for at forhindre at den forurenede luft suges ind i lejlighederne gennem friskluftventilerne.

Kun bestyrelsen har adgang til teknikrummet, hvor anlægget kan afbrydes.

Hører du derfor besked om at lukke vinduer på grund af luftforurening i vort område, så kontroller om udsugningen allerede er stoppet fordi andre har hørt advarslen.
Hvis der stadig suges ud fra emhætter og badeværelser skal du straks kontakte et bestyrelsesmedlem. Telefonnumrene findes her på hjemmesiden - punktet "Bestyrelsen".