Gode råd til beboerne

Beboervejledning Ahornlunden blev ved færdiggørelse af huset i 2008 udleveret af Trekroner Center til alle lejligheder, og deri findes mange gode informationer om brug og vedligeholdelse af lejligheden. Mappen ajourføres ikke.

Her suppleres med informationer om hvad du skal gøre i andre situationer:

El, tv, internet o.l.: Kontakt den leverandør, du har indgået aftale med.

Nøgler eller brikker til elektroniske døre:
Bortkomne skal straks meldes til bestyrelsen for at undgå misbrug.
Har du brug for flere nøgler eller brikker bestilles de på ahornlunden@hotmail.com eller læg en seddel i Ejerforeningens postkasse i Ahornlunden 1. Er du lejer skal bestilling ske hos din udlejer. Prisen for adgangsbrikker er 100 kr. pr. stk. Ved nøglebestilling vil man blive opkrævet den fakturerede pris fra Ruko, hvilket 1. december 2016 lød på cirka 320 kr. for en nøgle inkl. fragt. Betaling vil blive opkrævet at Datea i forbindelse med fællesudgifterne.
NB: Har du aftale med vareleverandør om regelmæssig "levering til døren" kan du hos bestyrelsen bestille en brik (gratis!), der alene giver adgang til adgangsdørene mod vest - udlever ikke en af dine beboerbrikker, der også giver adgang til andre døre, cykelkælder og depotrum.
Ansvarlig i bestyrelsen: Thomas Aarup Larsen.

Navneskilte ved dørtelefon, postkasse og entredør: Bestilles på ahornlunden@hotmail.com eller læg en seddel i Ejerforeningens postkasse i Ahornlunden 1. Husk at oplyse hvilken tekst du ønsker på de forskellige skilte. Er du lejer skal bestilling ske hos din udlejer.
Pris for et sæt: Dørtelefon, postkasse, entredør, 205 kr., såfremt du selv monterer. Inklusiv montering er prisen 675 kr.
Det er cirkapriser, som kan variere lidt.
Ansvarlig i bestyrelsen: Thomas Aarup Larsen.

Altanglas
må påklæbes mat folie, så det ligner mat glas, forudsat at følgende retningslinjer følges:
a) har man flere altaner kan frit vælges om én eller flere ændres,
b) alle glas på samme altan skal være ens, d.v.s. klare eller monteret med mat folie,
c) folien leveres og monteres af Karl E, Hersegade 14, 4000 Roskilde, der kender de nærmere specifikationer for type, montering m.v.
d) eventuel senere reparation og vedligeholdelse betales af ejeren,

e) der kan ikke forventes tilladelse til folie af andre typer eller udseende,

f) bestilling og betaling sker direkte til Karl F, Hersegade 14, 4000 Roskilde, telefon 4636 1528.

Dørspion/dørkikkert
må monteres i entrédør efter følgende retningslinier:
a) Danzafe model 2412200111 skal anvendes, er godkendt til brandhæmmende døre. Kan købes og monteres af Roskilde Låseservice, Københavnsvej 41, Roskilde, telefon 4636 4142.
b) Placeres 155 cm over gulv, og centreres midt på døren.
c) Dokumentation fra autoriseret installatør for korrekt type og montering skal straks efter montering sendes til Ejerforeningen.
Det kan ikke forventes at der senere gives tilladelse til at fjerne dørkikkerten igen.

Trappeopgang og andre fælles arealer:

Kontakt bestyrelsen på ahornlunden@hotmail.com eller læg en seddel i Ejerforeningens postkasse i Ahornlunden 1.
a) noget der ikke fungerer og forslag til andre reparationer
, ansvarlig i bestyrelsen er Niels Skov Olesen.
b) rengøring
, ansvarlig i bestyrelsen er Eva Grønberg.

Inde i lejligheden
er vedligeholdelse og reparation som hovedregel ejerens ansvar (se vedtægternes §19 og 20).

Udenomsarealer:
Grundejerforeningen Trekroner Syd er ansvarlig for dette. Ansvarlig i bestyrelsen er Anders Møller-Larsen, som varetager kontakten til grundejerforeningen.

Hjemmesiden:
Har du forslag til emner eller nyttige oplysninger, så kontakt bestyrelsen. Ansvarlig i bestyrelsen: Thomas Aarup Larsen