Indførelse af parkeringsordning

Fra den 1. september er der p-kontrol på p-pladsen ved Ahornlunden 1-9.
Pladsen ejes af grundejerforeningen Trekroner Syd, og kontrollen blev besluttet på grundejerforeningens generalforsamling i marts 2019.
Beslutningen blev taget på trods af forudgående protester fra ejerforeningen Ahornlunden 1-9. Beslutningen blev stemt igennem på basis af stemmer fra ejerforeningerne Ahornlunden 11, 13 og 15, mens ejerforeningen Ahornlunden 1-9 stemte imod og resten af ejerforeningerne (Akacielunden, Poppellunden, Pærelunden, IG2 og centerforeningen, dvs. butikkerne) undlod at stemme.
Ejerforeningen Ahornlunden 1-9 har loyalt bidraget til gennemførelsen af p-kontrollen, men vi vil følge håndhævelsen af ordningen tæt, så vores beboere ikke urimeligt bliver pålagt at bidrage til grundejerforeningens økonomi.
Nedenfor er den af grundejerforeningen udarbejdede information om parkeringskontrollen:
Parkeringsbestemmelser
For parkeringsområdet vest for Ahornlunden 1-9, 4000 Roskilde
Med virkning fra søndag den 1. september 2019 bliver der indført parkeringskontrol på området vest for Ahornlunden 1 – 9. Kontrollen foretages af medarbejdere fra APCOA og pladsen har i APCOA systemet 3962.
Alle beboere i Ahornlunden 1 – 15 (142 boliger) har leveret registreringsnumre til den enkelte ejerforenings repræsentant for biler tilhørende faste beboere i den enkelte bolig.
Der vil blive leveret P-kort gældende til området for perioden 2019 + 2020 til hver bolig, svarende til det antal biler, der er leveret registreringsnumre på til ejerforeningens repræsentant. Kortet leveres i postkassen senest medio august 19.
Kortet skal placeres synlig i forruden på bilen. Der leveres ikke P-kort til motorcykler idet det ikke er mulig at placere et P-kort på motorcykler. Der udstedes ej heller parkeringsafgift på motorcykler, men ejerne opfordres til at 2 deler om én plads.
Ved eventuel fraflytning af boligen, skal udleverede P-kort leveres tilbage til ejerforeningens repræsentant. Hvis bilen sælges og en anden ikke anskaffes, skal kortet også leveres retur til ejerforeningen.
I tilfælde hvor der foretages bilskift, skal P-kortet flyttes til den nye bil, og samtidig skal ejerforeningen meddeles det nye registreringsnummer.
Gæsteparkering: (Dagskort)
Alle ugens dage kan der parkeres med gyldigt DAGSKORT påført datoen hvor parkeringen starter, og kun denne dato frem til kl. 24:00. Ved parkering natten over skal der altså sættes 2 dagskort.
Dagskort findes som en fil, [som ejerforeningen sender direkte til de ejere, der har tilmeldt sig elektronisk post], og der er 4 dagskort på en A-4 side, der efter print skal klippes ud og anvendes enkeltvis.
Andre beboere, herunder lejere, vil modtage ovennævnte fil fra boligens ejer.
Følgende parkeringsregler er gældende:
Fra kl. 00 – 24 alle ugens dage, kan der parkeres 1 time med korrekt indstillet parkeringsskive.
Alle ugens dage kan der parkeres med P-kort, gældende til området 3962, hele døgnet.
Alle ugens dage kan der parkeres med gyldigt DAGSKORT påført datoen hvor parkeringen starter, og kun denne dato frem til kl. 24:00.
Det er ikke tilladt at parkere på fortov, hvilket kan medføre en parkeringsafgift.
På de opsatte parkeringsskilte er der en tekst, der orienterer om at parkering skal foretages inden for opmærkede felter. Denne tekst er IKKE gældende for området Ahornlunden 1 – 9.

Beboere i Ahornlunden 1-9 kan få P-kort til deres biler

Man kan melde bilerss registreringsnummer ind pr. mail til bestyrelsen for ahornlunden 1-9 på ahornlunden@hotmail.com

Har man spørgsmål til beslutningen og de praktiske foranstaltninger skal man tage kontakt til grundejerforeningen eller ejerforeningerne i Ahornlunden 11, 13 og 15.