Om Trekroner-bydel

Trekroner omtales ofte som ”Roskildes grønne bydel”.
Her er masser af ”vand og grønt”, bl.a. søen ved RUC, stier videre langs bækken ud i dalen, og et nyplantet skovbælte langs ringvejen til fjorden.

Dertil kommer en ”grøn tankegang”, bl.a. det økologiske bofællesskab Munksøgård, og parcelhusudstykninger hvor regnvandet føres i åbne vandløb.
Ahornlunden er beliggende i den sydlige del af Trekroner, og her kan fortsat udbygges med boliger, erhverv, institutioner og butikscenter.

For vort område gælder lokalplan 422, som kan læses her lokalplan 422

I slutningen af 2010 ændredes planen på to områder:

  • 1) Roskilde Kommune dispenserede for planen, således at de tiltrænkte 5 punkthuse bliver til 3 huse – se under ”punkthusene”.
  • 2) Ny lokalplan har ”spist en bid” af den oprindelige lokalplan 422, således at området øst for stien mellem stationen og RUC nu er omfattet af lokalplan 554, som kan læses her.

En ny kirke 

En moderne kirke, egnet til multifunktioner, er på vej som nabo til Trekroner Skole. Følg byggeriet på Himmelev Sogns hjemmeside – link