Info til beboerne

Reparation og vedligeholdelse inde i lejligheden er som hovedregel ejerens ansvar (se vedtægternes §19 og 20).

Samme gælder vandrette flader på altanerne. En særlig opmærksomhed henledes på at afløb på altanerne kan tilstoppes og forårsage tidlig nedbrydning af træbelægning på altanerne.

Vedligeholdelse af fugerne i bruseområdets gulv – særligt omkring afløb – et opmærksomhedsområde. Nedbrudte fuger kan forårsage fugtskader i bygningen, som vil være ejers ansvar. 

Mappen med beboervejledning for lejlighederne i Ahornlunden blev udleveret til alle lejligheder i 2008 ved færdiggørelse af huset. Deri findes mange gode informationer om brug og vedligeholdelse af lejligheden. Mappen ajourføres ikke. Her suppleres med informationer om hvad du skal gøre i andre situationer.

Tillæg til beboervejledningen kan findes under Tillæg til beboervejledning.

El, tv, internet o.l.: Kontakt den leverandør, du har indgået aftale med.

Dørtelefonen: Her kan du læse Brugsanvisningen til dørtelefonen  anvendelse og indstillinger 

Nøgler eller brikker til elektroniske døre: Bortkomne skal straks meldes til bestyrelsen for at undgå misbrug. Har du brug for flere nøgler eller brikker bestilles de på ahornlunden@hotmail.com eller læg en seddel i Ejerforeningens postkasse i Ahornlunden 1. 

Er du lejer skal bestilling ske hos din udlejer. Prisen for adgangsbrikker er 100 kr. pr. stk. Ved nøglebestilling vil man blive opkrævet den fakturerede pris fra Ruko, hvilket 1. december 2016 lød på cirka 320 kr. for en nøgle inkl. fragt. Betaling vil blive opkrævet at Datea i forbindelse med fællesudgifterne.

Nøgler til vareleverandører: Får du regelmæssig “levering til døren” kan du hos bestyrelsen bestille en brik (gratis!), der alene giver adgang til adgangsdørene mod vest – udlever ikke en af dine beboerbrikker, der også giver adgang til andre døre, cykelkælder og depotrum.

Navneskilte ved dørtelefon, postkasse og entredør: Bestilles ved mail til bestyrelsen eller læg en seddel i Ejerforeningens postkasse i Ahornlunden 1. Husk at oplyse hvilken tekst du ønsker på de forskellige skilte. Er du lejer skal bestilling ske hos din udlejer. Pris for et sæt: Dørtelefon, postkasse, entredør er ca. 350 kr.
Det er cirkapriser, som kan variere lidt.

Altanglas
 må påklæbes mat folie, så det ligner mat glas, forudsat at følgende retningslinjer følges:
a) har man flere altaner kan frit vælges om én eller flere ændres,
b) alle glas på samme altan skal være ens, d.v.s. klare eller monteret med mat folie,
c) folien leveres og monteres af Karl E, Hersegade 14, 4000 Roskilde, der kender de nærmere specifikationer for type, montering m.v.
d) eventuel senere reparation og vedligeholdelse betales af ejeren,
e) der kan ikke forventes tilladelse til folie af andre typer eller udseende,
f) bestilling og betaling sker direkte til Karl F, Hersegade, Roskilde, telefon 4636 1528.

Dørspion/dørkikkert
 må monteres i entrédør efter følgende retningslinier:
a) Danzafe model 2412200111 skal anvendes, er godkendt til brandhæmmende døre. Kan købes og monteres af Roskilde Låseservice, Københavnsvej, Roskilde.
b) Placeres 155 cm over gulv, og centreres midt på døren.
c) Dokumentation fra autoriseret installatør for korrekt type og montering skal straks efter montering sendes til Ejerforeningen.
Det kan ikke forventes at der senere gives tilladelse til at fjerne dørkikkerten igen.

Trappeopgang og andre fælles arealer: Kontakt bestyrelsen eller læg en seddel i Ejerforeningens postkasse i Ahornlunden 1.

Udenomsarealer: Grundejerforeningen Trekroner Syd er ansvarlig for dette. 

Gasflasker, opbevaring
Ifølge Beredskabsstyrelsen regler gælder dette for én bolig:
Én gasflaske på max 11 kg må være tilsluttet en grill el.lign. på terrasser og altaner. Eventuelle reserveflasker må ikke opbevares på terrasser eller altaner. Der må ikke opbevares gasflasker i kælderen.
Det vil sige at reserveflasker hverken må opbevares på altanen/terrassen eller i kælderen.
Overhold altid disse regler, og vær forsigtig i brugen af ild og gas.

Undgå lugt i lejligheden
Afløb i badeværelser, køkken m.v. kan under særlige forhold afgive lugt. Vandlåse under køkkenvask, håndvask og gulvafløb skal renses efter behov. For gulvafløb er det endvidere meget vigtigt at gummipakningerne er tætte, og at plastindsatsen sidder korrekt, så gode råd er:

  • fyld vand i vandlåsene, hvis der er nogle du ikke bruger, f.eks. gæstebad,
    fyld vand i vandlåsene før længere tids fravær, f.eks. ferie,
  • skru ned for gulvvarmen før længere tids fravær – varmt gulv øger fordampningen fra vandlåsen,
  • fjern den blanke rist og rengør afløbene efter behov, og efterse at gummipakningen er ren og hel, at plastikindsatsen er trykket helt i bund og sidder lige, og at renseproppen er skruet helt til.

Forebyg indbrud i depotrummene
Unikke værdier, elektronik og andre oplagte fristelser bør ikke være i depotrummet. Ellers anbefales indpakning (gerne vildledende) så de potentielle tyvekoster ikke kan genkendes.
Drikkevarer bør opbevares usynligt, f.eks. i skabe, flyttekasser eller lignende.
Undlad at placere mindre ting så de kan nås udefra og fiskes ud igennem eller over trådnettet.
Hold aldrig indgangsdøre åbne med kiler eller lignende.

Hjemmesiden: Har du forslag til emner eller nyttige oplysninger, så kontakt bestyrelsen.